Våre biler fra før…


Her er noen hovedpunkter “før” for ettertiden.